Medyczny trening terapeutyczny

rodzaje bezpiecznych programów treningowych dopasowanych do potrzeb pacjenta

Trening Medyczny

jest formą treningu personalnego, dopasowaną do potrzeb i oczekiwań klienta. Nasz program ćwiczeń przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy chcą trenować bardziej świadomie, dla tych, którzy nie przepadają za tradycyjnym treningiem siłowym jak i dla tych, którzy wymagają specjalistycznej rehabilitacji. Celem tej formy treningu jest zwiększenie motorycznej kontroli naszego ciała, co pozwoli Ci odczuć, że Twój organizm pracuje jako jedna spójna całość.

Trening dla chcących ćwiczyć bardziej świadomie

Z doświadczeń i obserwacji praktycznych wynika, że najczęściej popełnianymi błędami w trakcie ćwiczeń na siłowni są:
  • - brak ogólnego przygotowania (stabilizacja, równowaga, zakres ruchu) do intensywnego treningu siły maksymalnej,
  • - zbyt krótki okres kształtowania siły maksymalnej,
  • - jednostronny trening rozwijający tylko niektóre grupy mięśniowe, zaniedbując kluczowe (przeciwstawne) grupy mięśniowe
Podczas treningu medycznego zostaną przedstawione Ci praktyczne techniki i metody, które w sposób bezpieczny dla Twojego organizmu pozwolą Ci osiągnąć zamierzony efekt tj.:
  • - ocena i zasady kształtowania zdolności motorycznych – siły, szybkości, stabilności,
  • - podział i dobór obciążeń w kształtowaniu zdolności motorycznych
  • - znaczenie reedukacji stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej) jako podstawy dla kształtowania cech motorycznych
  • - znaczenie treningu stabilności i propriorecepcji jako elementu profilaktyki urazów w sporcie
  • - różnicowanie obciążenia na różnych etapach programu rozwoju siły
  • - sposoby wykorzystania sprzętu (taśmy, piłki, wolne ciężarki).
Takie działanie umożliwia sukces osobom, które chcą po prostu, pracując z fizjoterapeutą, poprawić swoją sprawność nie rujnując przy tym zdrowia.

Trening po kontuzji

to forma treningu personalnego dająca komfort naszym klientom borykającym się z problemami funkcjonalnymi narządu ruchu. Każdy program treningu poparty jest badaniem manualnym przeprowadzonym według standardów IFOMPT. Główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby. Trening polega głownie na poprawie propriorecepcji (koordynacji wewnątrz mięśniowej) oraz przebudowie struktury stawów ponieważ z punktu widzenia funkcjonalności istotny jest nie tyle wzrost siły, ile poprawa sensomotoryki (sterowania poprzez układ nerwowy). Dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie wyizolowane grupy mięsni. Cały ten proces zorganizowany jest w warunkach tradycyjnego fitness, a nie w tradycyjnej sali do kinezyterapii dając pacjentom po kontuzji komfort treningu w środowisku odmiennym niż spotykany w szpitalach, czy ośrodkach rehabilitacji.
Kompleksowa rehabilitacja pozwoli Ci na:
szybki powrót do pełnej sprawności, zwiększenie efektywności leczenia chirurgicznego