Osteopatia

Andrew Taylor Still-twórca medycyny osteopatycznej

Osteopatia (zaliczana do medycyny komplementarnej) jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Medycyna osteopatyczna jest dziedziną diagnozowania i leczenia o ponad stuletniej tradycji. Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała, a jego zadaniem jest przede wszystkim odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która z pozoru może nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.
Kompleksowa rehabilitacja pozwoli Ci na:
szybki powrót do pełnej sprawności, zwiększenie efektywności leczenia chirurgicznego