SonoFeedback

SonoFeedBack

USG wykorzystywane jest w fizjoterapii do planowania przebiegu terapii oraz pozwala na bieżąco korygować jej przebieg. Dzięki obrazowi USG fizjoterapeuta jest w stanie bardzo dokładnie dobrać ćwiczenie dla potrzeb pacjenta, co powoduje skrócenie czasu procesu powrotu do pełnej sprawności. Jednocześnie zwiększa to u pacjenta świadomość ciała, podczas wykonywania poleceń terapeuty, widząc efekty wykonywanego ćwiczenia na ekranie monitora aparatu USG. Zrozumienie przez pacjenta wykonywanego ćwiczenia ułatwia również poprawne wykonywanie ich samodzielnie w domu, co przekłada się na szybsze efekty terapii.

Pomoc w rozpoznaniu

Sonofeedback pozwala wykwalifikowanemu fizjoterapeucie badać funkcję narządu ruchu. Przyczyną wielu dolegliwości bólowych nie jest tylko zwykłe osłabienie pewnych grup mięśniowych, ale również zaburzenia kontroli motorycznej o charakterze koordynacyjnym, określanych mianem tzw. timingu, czyli synchronizacji pracy mięśniowej. Sonofeedback wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych.

Szybszy powrót do zdrowia

Sonofeedback służy również do reedukacji mięśni po urazie. Przywrócenie funkcji mięśni jest szczególnie trudne po długotrwałym unieruchomieniu (np. gips), czy zabiegu operacyjnym (rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego). Obraz USG pozwala fizjoterapeucie pokazać Ci jak te mięśnie mają pracować. Pozwala to uczyć się jak kontrolować konkretny ruch, który pozwoli Ci szybciej odzyskać pełna sprawność.
Kompleksowa rehabilitacja pozwoli Ci na:
szybki powrót do pełnej sprawności, zwiększenie efektywności leczenia chirurgicznego