Terapia manualna wg standardów IFOMPT

leczenie dopasowane do potrzeb pacjenta

IFOMPT International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
IFOMPT nadzoruje kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej, dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji, w obrębie fizjoterapii, zgodna z medycyną oparta dowodami naukowymi (EBM Evidence Based Medicine). Terapia Manualna ukierunkowana jest na badanie i leczenie pacjentów; z bólem, nadruchomością niestabilnością, stawów kończyn górnych, dolnych, poszczególnych odcinków kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
 
Terapia manualna
Za pomocą specjalistycznych testów manualnych fizjoterapeuta może precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu jest nadmiernie napięty mięsień, czy uciśnięty nerw, czy może zmiana zwyrodnieniowa stawu, a jeśli przyczyna dolegliwości jest jeszcze inna to pacjent kierowany jest do specjalisty innej dziedziny medycyny. Dokładne badanie umożliwia zaplanowanie leczenia (w inny sposób leczy się uciśnięty nerw, inaczej zwyrodniały staw i inaczej zbytnio napięty lub skrócony mięsień). Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych. Czasem będą to mobilizacje (w zależności od rozpoznania I do V stopni w skali wg Maitlanda), czasem techniki mięśniowe lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.


Kompleksowa rehabilitacja pozwoli Ci na:
szybki powrót do pełnej sprawności, zwiększenie efektywności leczenia chirurgicznego